Panoramy Z Drona


Panoramy Z Drona 360 stopni to obraz ukazujący przestrzeń wokół obserwatora z odwzorowaniem perspektywy. Odbiorca może przesuwać panoramę za pomocą myszy o 360° w poziomie i 180° w pionie. Dzięki temu ma pełną swobodę przeglądu otaczającej go przestrzeni we wszystkich kierunkach.

Wyjątkowo szeroki kąt widzenia gwarantują panoramy 360° wykonane z wysokiej perspektywy przy użyciu drona. Mogą obejmować bardzo duży obszar i w zależności od tego z ilu zdjęc dana panorama z drona została wykonana, wym bardziej szczegółowo zostanie odwzorowana rzeczywistość.